francis.pl
Lekcja 18. – Potrzeby.
J’ai faim. – Jestem głodny. [że fę] J’ai soif. – Jestem spragniony. [że słaf] J’ai sommeil. – Jestem senny. [że somej] J’ai chaud. – Jest mi gorąco. …