foxstudio.biz
WAME 2013Long-legged buzzard Long-legged buzzard
There was also a long-legged buzzard.