fotorafi.wordpress.com
Saliran air, Kg. Lugu
Saliran air yang dalam serta luas mengubah alam keliling Kampong Lugu. Beberapa tahun kebelakangan parit yang kecil menyebabkan banjir kilat dibeberapa tempat sepanjang jalan kampung sekiranya huja…