fotorafi.wordpress.com
Batu Mapan, Padnunuk.
Kelab Fotografi … outing di Batu Mapan, Kiudang.