fotorafi.wordpress.com
Paya Teriti
Paya Teriti terletak di kawasan kampong Katimahar. Oleh kerana kawasan paya yang terbentang luas, Paya Teriti menerjahi sempadan kampong Kulapis malahan sampai ke kampong Batong. Kawasan ini sebaga…