fotorafi.wordpress.com
Padi di Batong
Selain daripada perusahaan padi di Wasan, Kampong Batong juga sudah menghasilkan padi untuk dituai. Sawah padi di kampung tersebut masih pada peringkat awal kerana masih banyak petak-petak sawah y…