forystablogg.wordpress.com
Det behövs bara en person med gevär
Det spelar ingen roll om en miljard människor tycker att en djurart ska finnas kvar på vår jord. De behövs bara en med gevär som tycker annorlunda. Formosan clouded leopard, en trädleopard som har …