forystablogg.wordpress.com
Vi går hellre arbetslösa än söker oss till länsstyrelsen
Det är inte bara förtvivlade djurägare som försökt få till stånd en ändring av hur länsstyrelserna utövar djurtillsynen. Även före detta djurskyddsinspektörer har försökt och talat ända upp i reger…