forystablogg.wordpress.com
Och vinnare är – LRF!
LRF var förut böndernas företrädare. Men allt eftersom bönderna blivit allt färre och produktionen flyttat utomlands har LRF blivit en opportunistisk organisation som inte företräder någon utom sig…