forystablogg.wordpress.com
Dysfunktionellt djurskydd på överårig myndighet
Bäst-före-datum har sedan länge gått ut för Sveriges länsstyrelser som inrättades 1634 med landshövdingar som kungens befallningshavare. Från att ha haft som uppgift att övervaka fogdarna har länss…