forystablogg.wordpress.com
Varför djurägare (nästan) aldrig vinner
2012 skickade vi en enkät till alla kammarrätter. Vi fick ut vilka djurärenden som beviljats prövningstillstånd 2011 och vilka överklagade ärenden som inte fått det. Det visade sig att nästan alla …