forystablogg.wordpress.com
Avskräckande effekt på djurhållare
”Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser om sanktioner vid överträdelser av foderÔÇÉ och livsmedelslagstiftningen liksom andra gemenskapsbestämmelser om djurskydd och djurhälsa och skall …