forystablogg.wordpress.com
Visst känns det rättssäkert!
Publicerat fredag 27 maj 2011 19:23 Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll: 24 § Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen…