forumemployerbranding.wordpress.com
7. Forum Employer Branding
7. Forum Employer Branding odbyło się 13 czerwca 2018 roku w Warszawie. Temat spotkania to ewaluacja działań employer brandingowych. Ocena, czy prowadzone działania przyniosły zamierzony efekt to n…