forumemployerbranding.wordpress.com
Znamy temat 7. Forum Employer Brandingu
W tym roku, jesienią 2017 roku będziemy dyskutować na temat diagnozowania organizacji, czyli o jakości danych i informacji, które są brane pod uwagę w procesie opracowywania strategii employer bran…