fortheloveofhistruth.com
As praat en pleit nie meer help nie
As praat en pleit nie meer help nie – is die Gees nog steeds daar! Kinders van God beleef soms baie soorte teleurstellings en moedeloosheid en selfs partykeer ‘n wanhopige gevoel van bekomm…