forskningsrelaterat.hb.se
Avtal med Elsevier – vad händer?
Det har gått ungefär ett år sedan BIBSAM och Elsevier avbröt sina förhandlingar, och som en konsekvens av detta har lärosäten i Sverige saknat tillgång till artiklar i Elseviers tidskrifter publice…