forskningsrelaterat.hb.se
Nytt från Vetenskapsrådet: Datahanteringsplan för finansiering
Vetenskapsrådet avslutade 2018 med nyheten att alla som kommer att få bidrag från och med nyåret kommer att behöva ha en datahanteringsplan. Än så länge finns inga detaljer, men de skriver: Du ska …