forskningsrelaterat.hb.se
Bibsam tar ställning för öppen tillgång – säger upp avtal med Elsevier
Som vi tidigare skrivit om har pressen på världens största vetenskapliga förlag, Elsevier, ökat betydligt. Länder som satt mål för öppen tillgång till forskningsartiklar ser Elsevier som ett hinder…