forskningsrelaterat.hb.se
Förra veckan idag
Förra veckan var peer review week som vi inte uppmärksammade på något sätt. Det gjorde vårt systerblogg dock. De skrev ett inlägg om peer review för studenterna och varför det är viktigt för dem. P…