forskningsrelaterat.hb.se
Uppföljning av OA-riktlinjer
Det finns några forskningsfinansiärer som har krav på att forskingsresultat från forskning de ger bidrag till ska göras öppet tillgängliga. Nu har några av dem börjat följa upp hur detta krav har e…