forskningsrelaterat.hb.se
Fri tillgång till forskning vid nödläge för folkhälsan
I september 2015 kom Världshälsoorganisationen (WHO) fram till att det behövdes globala riktlinjer för delning av forskningsdata och forskningsresultat i samband med stora nödlägen för folkhälsan, …