forskningsrelaterat.hb.se
Importera till DiVA
Det finns en importfunktion i DiVA. Med hjälp av denna funktion kan du underlätta registreringsprocessen och få med merparten av den information som krävs för att registrera en publikation. Följ gu…