forskningsrelaterat.hb.se
”Svensk forskning är internationellt konkurrenskraftig”
Vetenskapsrådet har precis publicerat en rapport om svensk vetenskaplig produktion med titeln Svensk vetenskaplig produktion och publiceringsmönster i ett internationellt perspektiv. I rapporten jä…