forskningsrelaterat.hb.se
ORCiD + HB = sant!
Förra veckan tog rektorn nytt beslut om publicering vid HB, bl.a. att alla forskare och forskarstuderande vid HB måste skaffa sig ett ORCiD (dnr 117-15). Några har sedan tidigare skaffat sig ett OR…