forskningsrelaterat.hb.se
Informationsbehov, sökning och källkritisk kontext
På min tidigare arbetsplats arbetade jag som lärare på kursen “källkritisk informationshantering och litteraturstudier”. Jag noterade där att det ofta finns en förväntan att ett magiskt…