forskningsrelaterat.hb.se
ORCID, en kort text om varför
Vi har tidigare presenterat ORCID i inlägget ORCID – ett internationellt ID för forskare. ORCID är en organisation som arbetar för att skapa internationella och unika identitetsnummer som kopplar s…