forskningsrelaterat.hb.se
Utvärdering av forskningskvalitet
Vetenskapsrådet lämnade över sitt förslag till modell av utvärdering av svensk forskningskvalitet till regeringen precis innan jul. Sedan mars 2013 har VR haft som uppdrag att i samråd med Forte, F…