forskningsrelaterat.hb.se
Veckans andra avhandling
Sepideh Olausson, VHB, spikade sin avhandling Intensivvårdsrummets betydelse för vårdande och välbefinnande – patienters, närståendes och vårdpersonalens perspektiv, på entréplanet i bibliote…