forskningsrelaterat.hb.se
Finansiärer behåller pengarna
Många finansiärer har ett krav på open access-publicering. De har t.o.m. haft öronmärkta pengar till att betala APC (article processing charge) men trots olika incitament har det gått att undvika a…