forskningsrelaterat.hb.se
Brister i kvalitetsgranskning
Bloggen Retraction Watch publicerade förgår ett intressant inlägg om att Springer och IEEE drar tillbaka över 120 datorgenererade artiklar. Uppgiften baseras på en artikel i Nature. En forskare, Cy…