forskningsrelaterat.hb.se
Horizon 2020 och open access
Första utlysningar ur Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, har öppnat. Dessa utlysningar har sista ansökningsdag under 2014. EU har en Participant Portal där det finns mycket…