forskningsrelaterat.hb.se
Hitta open access-tidskrifter med impact
Efter att ha skrivit om altmetrics, genomslagskraften av open access publicerad forskning forskningsdata, negativa resultat är det kanske på sin plats att presentera varifrån man kan hitta open acc…