forskningsrelaterat.hb.se
Forskningsdata
”Publishing research without data is simply advertising, not science” Är det så? Att publicera forskningsresultat utan tillhörande forskningsdata är bara marknadsföring, inte vetenskap som Graham S…