forskningsrelaterat.hb.se
Citeringens praktiker
Gustaf Nelhans, som arbetar vid Högskolan i Borås vid Bibliotekshögskolan, har disputerar med sin avhandling Citeringens praktiker. Det vetenskapliga publicerandet som teori, metod och forskningspo…