forskningsrelaterat.hb.se
Konferensbluff
Våra epostlådor fylls varje dag med inbjudningar att publicera hos diverse förlag, en del av dem är tidskrifter med gott rykte och en del är sådana som inte har ett gott rykte. Dessa tidskrifter fi…