forskningsrelaterat.hb.se
Falsifiering av forskningsdata
Jag följer bloggen Retraction Watch. Inläggen i bloggen handlar om att publikationer har av olika anledningar blivit återkallade, ofta p.g.a. problem med forskningsdata eller plagiering. Senast had…