forskningsrelaterat.hb.se
Vetenskapsrådets krav på open access förändras
Sedan januari 2010 har Vetenskapsrådet haft krav på open access. Detta krav har inneburit att forskningsresultat som kommer från projekt som Vetenskapsrådet finansierar ska göras fritt tillgängliga…