forskningsrelaterat.hb.se
Google reader går i graven
Du använder kanske en RSS-läsare som jag gör för att hålla dig uppdaterad inom ditt område, närliggande områden, nyheter osv. Om du inte gör det så är det ett bra tips att börja med det. RSS är en …