forskningsrelaterat.hb.se
How open is it och andra resurser
Det finns en del resurser som kan hjälpa dig i open access-världen och några av dessa presenteras här nedan. How open is it är ett dokument skapad av SPARC, PLoS och OSAPA tillsammans. Syftet med d…