forskningsrelaterat.hb.se
Debatt om bedömning av HS-forskning på DN
Den 15 augusti publicerades en debattartikel om den svenska humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningeni Dagens Nyheter. Professor Bo Rothstein (”Svensk samhällsforskning är alldeles för pro…