fornybarsenteret.no
Åpen dag i Roan vindpark
Filmklipp fra Åpen Dag i Roan vindpark 29. august 2018 Det var guidet tur opp Tostendalen, over Haraheia og gjennom vindparken. Stopp ved en av turbinene hvor Geir Fuglseth, Statkraft (kommunikasjonsansvarlig på anlegget) orienterte om vindparkene. Produksjonen fra 6 av vindmøllene i 1 år tilsvarer kraftmengden til Åfjord/Roan samlet i 1 år. Roan vindpark vil når den