formulavicka.com
Gînduri ca otrava
Cînd scrii așa titlu, hm, și ai vrea atîtea să zici…La acest capitol, spui ce vrei, scrii ce crezi, revelație, temă liberă, definește-o cum vrei (așa, m-am gîndit eu), aici sunt gînduri de o…