forexprocenter.com
Weltrade Bonus 50% được cháy
6- Quyết định cuối cùng thuộc về Weltrade 7- Thông báo chính thức: weltrade.com/contests/nl_bonus/8- Điều khoản quy định: weltrade.com/legal/#18