forexprocenter.com
Tuyển dụng trader cho quỹ đầu tư Share Fund
Quỹ đầu tư Share Fund tuyển dụng trader tại quỹ Share Fund sẽ quản lý tài khoản 10.000 USD. Trader nhận quỹ với 1 trong 2 chế độ sau:A - Nhận tk 10k.