forexprocenter.com
Trader có thể kiếm tiền với tài khoản 100 USD chứ ?
Xin chào các trader, không biết chỗ của các bạn thế nào chứ chỗ tôi thì đang mưa. Ngồi nhìn mưa chợt nhớ lại những ngày đầu tiên mình chập chững bước chân vào cái sới bạc Forex, rồi cứ dấn thân vào nó và đến bây giờ thì không rút ra được nữa Nhớ ngày đầu tiên tôi còn bấm bụng bỏ ra một số tiền nhỏ cỡ 100 USD và bắt đầu