forexprocenter.com
Thế nào là tài khoản PAMM?
PAMM là ghi tắt của Percentage Allocation Management Module, hiểu nôm na là một loại tài khoản giao dịch nhưng lợi nhuận và thua lỗ sẽ được chia