forexprocenter.com
Thế nào là tài khoản MAM?
MAM là viết tắt của Multi-Account Manager (Quản lý nhiều tài khoản) MAM là một phần mềm giao dịch riêng biệt và trader hoặc người quản lý tài khoản