forexprocenter.com
Sự thật về ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, mà các Pro Trader không nói cho chúng ta biết!
Thực tế là có rất nhiều trader đang hiểu sai thuật ngữ hỗ trợ và kháng cự, họ cũng chưa thực sự hiểu được cách thức hoạt động của nó trên thị trường.