forexprocenter.com
Sử Dụng Đường Trung Bình Động MA Để Giao Dịch Hiệu Quả
Đường trung bình động MA - moving average hay - là một công cụ chỉ báo kỹ thuật - technical indicator - được sử dụng rộng rãi vào bậc nhất